О нама

КРАТКИ ИСТОРИЈАТ И ОВЛАШЋЕЊА САВЕЗА

Савез страдно-музичких уметника Србије, репрезентативно уметничко у удржење у култури, Београд, Нушићева 4/2 – СЕМУС основан је 6.12.1969. године у циљу организовања и заштите радио-музичких права естрадно-музичких уметника и извођача на територији Србије.

Савез усаглашава своју организацију и рад са Законом о друштвеним организацијама и удружењима грађана (1982) и стиче статус друштвене организације у области естрадно-музичке делатности.

Законом о самосталном обављању уметничке и друге делатности у области културе (Сл. Гласник СРС бр. 30/82, 58/82 и 6/89) Савез је вршио јавно овлашћење утврђивања својства естрадно-музичких уметника и извођача, односно естрадних радника и о томе издавао јавне исправе – уверења.

Наведено овлашћење наставља да врши и Законом о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе (Сл. Гласник РС бр. 39/93 и 42/98) за самосталне уметнике који се баве мјузиклом, компоновањем и извођењем забавне, џез и народне музике и за самосталне раднике у области културе који се баве извођењем естрадно-музичких програма, а према критеријумима и условима утврђеним посебним Правилником као једина, законски овлашћена организација у овој области културе.

Права из пензијско-инвалидског осигурања самостални естрадно-музички уметници и извођачи остварују у складу са јединственим уговором о спровођењу ПИО осигурања естрадних музичара – чланова удружења Савеза са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Београд из 1980. године, односно на обавезно пензијско и инвалидско осигурање почев од 1.7.1983. године, а на основу Закона о пензијско-инвалидском осигурању, путем пријава, односно уверења за самосталне уметнике и извођаче које издаје Савез, а поступак се спроводи преко матичних удружења чланица Савеза.

Савез је извршио усклађивање свога рада у складу са чланом 78. Закона о удружењима и члана 55-71. Закона о култури доношења новог Статута о чему је добијено решење број БУ 7788/2010 од 27.12.2010. године.

Савезу се на основу члана 46. Закона о удружењима припојила Унија естрадних уметника и извођача Србије – Београд, уговором о припајању од 07.02.2011. године и ова статусна промена регистрована је у Агенцији за привредне регистре под бр. Бу 3463/2011 од 17.02.2011. године, те је Савезу приступило 9 удружења.

Савез је био чланица и оснивач Савеза организација радника естрадне делатности Југославије – Загреб од 1971 до 1991. године (први председник Миљенко Прохаска, диригент).

Савез је и оснивач, са Удружењем естрадних умјетника и извођача Црне Горе, Савеза естрадно-музичких удружења Југославије (СРЈ) од 1993 – 2006. године. Председници овог Савеза су били Миодраг Богдановић и Миодраг – Мики Јевремовић, а генерални секретар Илија Радуловић.

Први председник Савеза Србије био је Војислав – Бубиша Симић (композитор и диригент), а генерални секретар Петар Вујић (музичар).

Председник Савеза од 1973. године био је Миодраг – Миле Богдановић (истакнути вокални солиста), а генерални секретар Душан Јакшић (истакнути вокални солиста), а од 1976. године Илија Радуловић (редитељ естрадних програма – организатор) до 15.05.2005. године.

Председник Савеза од 1981. до 1982. године је Милан – Миња Субота (истакнути водитељ и вокални солиста), а од 1982. до 2001. године је Миодраг – Миле Богдановић.

Председник Савеза од 3.7.2001. до 29.6.2006. године био је Бранимир Ђокић, истакнути естрадно-музички уметник и шеф Народног ансамбла РТС, а секретар Савеза од 15.5.2005. до 16.6.2007. био је Игор Стојановић.

Председник Савеза од 26.9.2006. до 11.6.2013. године био је проф. Златко Стојановић, музички уредник у РТС, композитор, а од 5.12.2007. године вршилац дужности секретара је Срђан Старчевић.

Овлашћења Савеза:

Савезу је сходно члану 56. Закона о култури утврђена репрезентативност за територију Републике Србије (Решење Министарства бр. 022-05-38/2012-06 од 25.05.2012. – "Службени гласник РС", бр. 55/12)

Савез врши законско јавно овлашћење према Закону о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 13/16) у области уметничке делатности у култури:

  • - Остала извођења културних програма и садржаја (члан 8. тачка 8 Закона), односно подручје културе: "извођење музичких и сценских културних програма" (члан 55 а, тачка 14.)

На основу члана 58-67 Закона о култури Савез утврђује својство самосталним уметницима и вокалним и инструменталним извођачима народне, забавне, џез, рок и поп музике, са пребивалиштем на територији Србије, води евиденцију тих лица, издаје уверења о том статусу, и уверења за пријаву на пензијско и здравствено осигурање.

Уверење служи као јавна исправа о статусу и као доказ о обављању самосталне делатности, с тим да имаоци тих уверења поред свог личног имена и презимена могу да користе ознаку "самостални уметник" односно "самостални извођач" (члан 58 и 60. Закона).

Садашњи органи Савеза:

  • Скупштина Савеза има 51 члана.
  • Извршни одбор има 19 чланова.
  • Надзорни одбор има 3 члана.

Садашњи преседник СЕМУС-а је Драгиша Голубовић, вокални солиста – уметник, а секретар СЕМУС-а је Илија Радуловић.

Савез има 5 потпредседника:

  • Светислав Мишковић, музичар, Београд, замењује председника
  • Мирољуб – Мића Јанковић, истакнути уметник, Нови Сад, шеф Народног оркестра РТВ
  • Радоје – Раде Јоровић, истакнути уметник, Чачак
  • Предраг Ивановић, професор музике, Ниш