ОБАВЕШТЕЊЕ МЕДИЈИМА

8. децембар 2017.

Савез естрадно-музичких уметника Србије, репрезентативно удружење у култури, по први пут, додељује ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО истакнутим естрадно-музичким уметницима у знак признања за изузетан свеукупан допринос естрадно-музичкој уметности.

Опширније

ОДГОВОР ГОРАНУ ПАВЛОВИЋУ

11. август 2017.

1. Сваки извођач треба да има уверење Савеза ако је пријављен на Пензијско осигурање или потврду Синдиката ако није пријављен на ПИО, а процедура за добијање ових докумената иде преко вашег Удружења.
2. Уговор о извођачком раду (делу) се закључује са послодавцем - угоститељем а може се и са младожењом - домаћином али се мора после пријавити управи прихода општине ради уплате пореза или доприноса - ближе се информишите код управе прихода.
3. Уговор може закључити шеф оркестра у име свих музичара али се њихова имена уписују у уговор.
СЕМУС

Опширније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

1. август 2017.

Због дезинформација о раду Службе у току годишњих одмора обавештавамо музичаре да ће Савез естрадно-музичких уметника Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије НОРМАЛНО РАДИТИ У ТОКУ АВГУСТА и издавати јавне исправе - уверења, односно потврде музичарима предвиђене законом и Посебним колективним уговором.

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

24. април 2017.

Удружење "ИЗВОР" за заштиту народне музике – Београд, Рашка Павловића 28, није чланица Савеза естрадно-музичких уметника Србије одлуком СЕМУС-а од 14.12.2016. године због грубог кршења Општих аката и одлука СЕМУС-а и непоштовања законских прописа.

Опширније

ЕСТРАДА ДОБИЈА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

19. април 2017.

На седници Савета дато је и зелено светло да се после више од годину дана потпише проширено дејство колективног уговора за радно ангажовање естрадних уметника у угоститељству. Проблем у овој области је настао када се Министарство културе прогласило ненадлежним за естраду уз образложење да то није њихов ресор.

Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ

10. фебруар 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 13) Статута Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије – Београд Републички одбор, на предлог Комисије за награде, на седници одржаној 14.12.2016 године је, једногласно, донео

ОДЛУКУ
о додели
ПОВЕЉЕ СИНДИКАТА

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

9. фебруар 2017.

Савез естрадно-музичких уметника Србије, репрезентативно уметничко удружење у култури (основан 1969. године), који у свом саставу има 25 удружења у градовима Србије, након 25 година доделио је ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ (клик на линк за фотографије). Ова награда додељује се естрадно-музичким уметницима и ауторима емисија за изузетне успехе у естрадно-музичкој уметности...

Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЕСТРАДНО МУЗИЧКЕ НАГРАДЕ

5. јануар 2017.

Ha основу члана 26. став 2. алинеја 17) Статута Савеза естрадно- музичких уметника Србије и одредаба Правилника о награди, a на предлог Комисије, Извршни одбор СЕМУС-а, на седници одржаној дана 14.12.2016. године, једногласно, je донео

ОДЛУКУ о додели ЕСТРАДНО-МУЗИЧКЕ НАГРАДЕ СРБИЈЕ

Додељује се Естрадно-музичка награда Србије следећим естрадно-музичким уметницима и извођачима, ауторима и водитељима:

ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ (.pdf)

Опширније

ЧЛАНАРИНА У 2017. ГОДИНИ

23. децембар 2016.

Чланом 65. Статута Синдиката је предвиђено да чланарина буде 2% од зараде члана у складу са наведеним Посебним колективним уговором, па како није тим Уговором утврђен износ чланарине која би се уплаћивала преко послодавца, то према члану 36. став 1. тачка 20, Републички одбор Синдиката утврђује чланарину у износу од 3.500,00 динара за чланове који нису самосталци, односно 500,00 динара за чланове који имају статус самосталних уметника или извођача, као и поступак наплате.

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О КРШЕЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

4. новембар 2016.

Обавештавамо музичаре и вокалне извођаче да један број удружења и појединаца одговорних лица у удружењима већ дуже време незаконито издаје јавне исправе (уверења и потврде) о статусу музичара и вокалних извођача и на тај начин чине кривична дела и кршења других законских прописа.

Опширније

САОПШТЕЊЕ

8. септембар 2016.

Поводом најновијег лажног и узмениравајућег обавештења "за све музичаре и певаче" датог на сајту Удружења есрадних уметника (и извођача) Србије од стране председника Андрије Бајића, у циљу правилног и тачног обавештења естрадно-музичких уметника и извођача Синдикат естрадних уметника и извођача Србије, даје следеће Саопштење:

Опширније

ОДЛУКА – ГОДИШЊИ ДОПРИНОС

11. мај 2016.

Ha основу члана 26. став 2. Савеза естрадно-музичких уметника Србије односно члана 6. сходно члану 2. став б.Споразума о поступку за утврђивање својства естрадно-музичких уметника и извођача-чланова удружења и плаћању чланарине у удружењима и Чланског доприноса Савезу естрадно-музичких уметника Србије, Извршни одбор Савеза са председницима Удружења донео je дана 22.12.2015 године следећу ОДЛУКУ о годишњем чланском доприносу естрадно-музичких уметника и извођача Савезу за 2016. годину.

Опширније

ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ

11. мај 2016.

Ha основу члана 26. став 2. Статута Савеза естрадно-музичких уметника Србије, односно члана 5. Споразума о поступку за утврђивање својства естрадно-музичких уметника и извођача-чланова удружења и плаћању чланарине у удружењима и чланског доприноса Савезу, Извртни одбор Савеза на својој проширеној седници са председницима Удружења одржаној дана 22.12.2015 године донео je ОДЛУКУ о јединственој годишњој чланарини у удружењима у саставу Савеза за 2016. годину.

Опширније

ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ У СИНДИКАТУ

11. мај 2016.

Ha основу члана 36. став 1. тачка 20, члана 65. и 68, сходно члану 42. став 2. Статута Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије - Београд (Синдикат), Републички одбор Синдиката дана 22.12.2015. године доноси:

ОДЛУКУ О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ СИНДИКАТУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Опширније